Tiltale: Brønnøymann skal ha oppbevart 153 gram amfetamin