– Vi vil advare om at man kan få i seg stoffet uten å være klar over det, siden nitazener ofte er maskert som annet opioid, ofte dolocontin eller oxymorphone. Dette gjør det vanskelig å gjenkjenne og svært vanskelig å dosere, skriver politiet i en pressemelding.

Nitazen er en gruppe svært potente syntetiske opioider som kan være 100 til 1000 ganger sterkere enn morfin.

– All type håndtering av dette stoffet kan være livsfarlig og det bes derfor om høy grad av forsiktighet for de som kan komme i kontakt med det, skriver politiet videre.

Mistenker spredning

Politiet har tidligere advart om at nitazen ble knyttet til et dødsfall i Namdalen i januar. I forbindelse med dødsfallet i Namdalen ble det funnet små, blå tabletter, merket med en gravert «M». De kan ha vært pakket som Oxycodone-tabletter.

Sykehuset i Tromsø har også nylig påvist det høypotente narkotiske stoffet etonitasen i en pasientprøve fra et barn under 15 år. Vedkommende fikk behandling på sykehus og overlevde.

Politiet i Trøndelag vil ikke kommentere om de ser en sammenheng mellom beslaget i Trondheim og hendelsen i Tromsø, men utelukker ikke at stoffet er på avveie også andre steder i Norge.

– Vi mistenker at det er et problem flere steder enn Trondheim. Når stoffet er påvist i Finnmark og Trøndelag er det ganske sikkert at det finnes andre steder i Norge også, sier etterforsker Morten Husby i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Tydelig advarsel

Politiet ønsker ikke å gå ut med hvor stort parti med tabletter de har beslaglagt, utover at funnet er svært bekymringsverdig.

Befolkningen advares mot alle former for rusmidler og legemidler som ikke er lovlig foreskrevet av lege

– Vi advarer spesielt mennesker i rusmiljøene om å vise en stor grad av forsiktighet, sier Husby.

– Det er et svært farlig stoff, og en liten mengde kan være fatal. Stoffet er relatert til flere overdosedødsfall.

Ifølge politiet er det nesten umulig for privatpersoner å avdekke om et stoff inneholder nitazen.

– Da må man være farmakolog og jobbe i laboratorium, sier Husby.

Politiet ber befolkningen om tips i saken.