Ødeleggelsene under ekstremværet koster Linea flere millioner