Innføring av Helseplattformen utsettes på flere sykehus i Helse Midt-Norge