11. januar i år sendte Steinar Bastesen et brev til Kontrollutvalget i Brønnøy vedrørende saksbehandlingen rundt Apotekerbrygga i Strandveien, som han eier.

Fikk bygge-avslag

Bastesen har fått avslag om å bygge på brygga, et avslag som ble opprettholdt av fylkesmannen august 2015.

I brevet fra 11. januar tar Bastesen opp flere aspekter ved saksbehandlingen rundt brygga som han mener kommunen må se på. Terje Hanssen, sekretariatsleder i kontrollutvalget (SEKON), sendte Brønnøy kommune et brev 26. januar i år, hvor han ba om at kommunens bygningsmyndighet la fram dokumentasjon i saken, slik at kontrollutvalget kunne ta stilling til den.

Da kontrollutvalget ikke fikk svar, sendte Hanssen et nytt brev 3. mars, hvor han skriver at han finner det oppsiktsvekkende og foruroligende at rådmannen ikke har gitt kontrollutvalget de opplysninger som det er anmodet om.

Beklager seint svar

12. april svarer områdesjef Gunvald Eilertsen og saksbehandler Bjørn Østbakken i kommunen SEKON, med kopi til Bastesen og kontrollutvalget.

"Kommunen beklager seint svar noe som skyldes stor arbeidsmengde, sykdom og avvikling av ferie. Når det gjelder selve byggesaken det vises til ble denne avsluttet av Fylkesmannen med stadfestelse av kommunens vedtak den 31.07.15. Denne søknaden gjaldt tilbygg til "naustet". For øvrig har det vært flere byggesøknader angående denne tomta og naustet der tiltakshaver har fått sine omsøkte prosjekter godkjent.", skriver de.

I brevet orienterer de også om at ordfører Johnny Hanssen har avalt møte med kommunens kontrollutvalg for nærmere avklaring angående etterspurt dokumentasjon. Det påpekes at saken er svært omfattende og strekker seg tilbake til 1995.