En mann i 60-årene fra Sør-Helgeland må møte i Brønnøy tingrett tiltalt for å ha framsatt hatefulle ytringer mot Aps nestleder på facebook.

Ville ha Tajik skutt

Ifølge tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Nordland skal den tiltale ha skrevet «Jeg vil ha henne skutt. Skuddpremie på 50 kr utbetales om jeg får tilsendt griseørene hennes. Skal koke muslimsuppe på dem».

Ytringen skal ha blitt skrevet 8. april i år i kommentarfeltet til en artikkel fra NRK.no, der Hadia Tajik tar til orde for republikk i Norge.

En skjermdump av mannens innlegg ble lagt ut på Twitter av en anonym bruker som poster det denne anser som kritikkverdige utsagn på sosiale medier. Andre Twitter-brukere tok deretter til orde for å melde fra til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Politiet opprettet sak

Ifølge aktor i saken, Olav Rynning Veum, er saken opprettet av politiet selv.

– Den er opprettet i april og etterforsket av lokalt politi. Saken skal opp for Brønnøy tingrett 25. oktober. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil tre år, redegjør Veum.

Mannen i 60-årene fra Sør-Helgeland er tiltalt for brudd på straffelovens § 185, «for forsettlig offentlig å ha satt fram en diskriminerende eller hatefull ytring.»

Tajik talte om ytringer

Det er ført få tilsvarende saker etter at den nye straffeloven ble innført i 2005. Aktor ønsker ikke å si noe om hvilken påstand om straff som vil bli nedlagt.

– Påstanden ønsker jeg ikke å kommentere. Det foreligger ikke rikholdig med rettspraksis på området, og det vil ikke være riktig å forhåndsprosedere saken i media før den skal opp for retten. Alle sider av saken vil bli belyst i hovedforhandlingen, redegjør Veum.

Mannens forsvarer, Tore Walle-Jensen, har ingen kommentar til saken. Brønnøysunds Avis har ikke fått kontakt med tiltalte.

Ifølge politisk rådgiver Edina Ringdal ønsker heller ikke Hadia Tajik å kommentere saken, men NRK Nordland påpeker at Tajik uttrykte bekymring for slike ytringers virkning på unge med innvandrerbakgrunn da hun talte til årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti noen dager senere.

- Det knyttes hat til helt legitime demokratiske ytringer, og jeg er bekymret for hva dette gjør med ungdommenes syn på egne muligheter for framtida. For meg er det viktig at de ser at det går an å heve seg over det, og ikke la seg prege av det, sa hun ifølge Trønder-Avisa.

- Jeg er for at vi skal ha en åpen og fri debatt, gjerne med sterke følelser og engasjement, men når det gjelder massivt hat og trakassering, er det viktig at vi tar til motmæle, sa Tajik.

Ytringen skal ha blitt skrevet 8. april i år i kommentarfeltet til en artikkel fra NRK.no, der Hadia Tajik tar til orde for republikk i Norge. Foto: Skjermdump