Vedum ville hindret Register-oppsigelser dersom han satt i regjering

foto