Kostnadsrammen for Bindal sykehjem øker med 24 millioner kroner

foto