100 milliarder i krisestøtte til næringslivet

foto