Helgelandssykehusets styre lukket behandling av regnskap for 2019

foto