Brønnøysundregistrene kan ha lærerne Brønnøyskolen mangler