Forkla­ring én: - Innenfor budsjett. Forkla­ring to: - Forfer­delig høye kostnader