Bankun­dersø­kelse: Mer pessi­misme i nærings­livet i Brønn­øysund enn resten av Helge­land

foto