Sømna må betale over 600.000 kroner i sakskostnader i knusende rehabilitering-kjennelse