Lørdag skal Røde Kors teste akutthjelpere i Brønnøysund