Stor utskifting i ledergruppa forsinker budsjettet