Utbygger får dispen­sasjon for leilig­hets­bygg

foto