Søker om fritak fra kommune­styret, disse kan få plassene