Utdan­nings­forbundet ut mot Sømna kommune: – Svekker samar­beidet