Jaktlag får frakte elg med heli­kopter i nasjo­nalparken

foto