To områder øker merforbruk fra 50 til 66 millioner kroner