Fikk ordre om å redu­sere antall barn, men vant fram med klage

foto