Poli­tiet er lovet infor­masjon fra utlandet i bestil­lings­over­grep-sak

foto