Halvdan Sivertsen utnevnes til St. Olavs Orden

foto