Helgelandstinget til de rødgrønne: – Gjenreis Høgskolen i Nesna fra 1.1.2022

På campus: Trine Fagervik og Trygve Slagsvold Vedum poserer foran høgskolebygget sammen med representanter fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Trine Fagervik og Trygve Slagsvold Vedum poserer foran høgskolebygget sammen med representanter fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Foto: Mariann Vatne