FAU mener barn og unge lider under kommunens koronatiltak