Ordføreren skal svare om barnetrygd og sosialhjelp

foto