Volds­hendelse på sykehjem meldt til politi, stats­forvalter og helse­tilsyn