Widerøe-fly måtte snu på grunn av en utagerende passasjer