Kreditt­kort­bruk til mat: Nå oppfordrer direk­torat kommu­nene til andre løsninger