Folk har blitt flinkere til å ta vare på husene i øyene

foto