8,3 millioner i minus, men hyrer inn ekstra lege og utreder mer folkebad