Reko-ringen nærmer seg 3.000 medlemmer: Debutant ble nedrent av kunder