Kommunen leier inn geiter for å bremse gjengroing

foto