Fylket om naboers ulykkes­varsel: Skilting kan gi utford­ring med sikten