Departementet avviser innsigelser om oppdrett i Brønnøy

foto