Vedtak: Reno­verer Berg barne­hage også

Kommunestyret i Sømna vedtok med 13 mot 3 stemmer å renovere Berg barnehage. Foto: Bård Pedersen