Ordfører om brann­saken: – Jeg står fullt og helt for mine utta­lelser

foto