Avdelingsleder i Tolletaten, Tom Olsen, sier til iFinnmark at de tolv tyskerne ble stoppet i en ordinær rutinekontroll på grenseovergangen ved Kivilompolo, og at en av dem tok på seg ansvaret.

Olsen sier at Tolletaten ikke er ukjente med smugling av fisk, men at dette er et forholdsvis høyt beslag, spesielt med tanke på at det er snakk om fileter.

– Vi regner med de har nyttegjort seg av rundt 20 prosent av fisken. Det betyr at vi må ta i bruk fem- eller seksgangen for å regne ut hvor mye fisk som er tatt ut av norske fjorder, sier han.

Smuglingsforsøket endte med en bot på 112.900 kroner.

– Det sier litt om verdien på varen de prøver å smugle, at de er villige til å ta den risikoen, sier Olsen.