– Nå åpnes området som et bredt flertall i Stortinget har vedtatt at vi skal åpne. Det vil gi oss mer kunnskap om havbunnsmineralressursene våre og om naturmiljøet på havbunnen, sier energiminister Terje Aaslan (Ap) i en pressemelding.

I første omgang innebærer åpningen av havområdet at aktører kan få tillatelse til å lete etter mineraler i et begrenset område.

«Slik aktivitet vil kun ha små miljøvirkninger» skriver Energidepartementet i pressemeldingen.

Klimapolitisk talsperson Ola Elvestuen i Venstre mener på sin side at dette skrittet er både uansvarlig og skadelig.

Letelisenser i 2025

– Det er en internasjonal skandale når regjeringen uten forbehold driver framover åpningsprosessen for leting og utvinning av havbunnsmineraler, sier Elvestuen til NTB.

Han mener åpningen av havområdet viser at regjeringen står helt uten evne og vilje til å ta vare på naturen.

Sokkeldirektoratet jobber nå med første konsesjonsrunde som vil starte opp i 2024. Direktoratets oppgave er å utarbeide et forslag til hvilken del av havområdet som bør gjøres tilgjengelig for søknader i første runde.

Regjeringen tar sikte på å dele ut tillatelser i første kvartal 2025.

– Dette undergraver Norges posisjon som en pådriver for bedre bærekraftig havforvaltning, og vi må forvente sterke negative internasjonale reaksjoner, sier Elvestuen.

Utvinningsplan må godkjennes

Før en eventuell utvinning av havbunnsmineraler kan starte, kreves det at departementet har godkjent en utvinningsplan fra rettighetshaverne. Planene vil bare godkjennes dersom de viser at det kan skje bærekraftig og forsvarlig.

De første planene skal også legges fram for Stortinget.

Fagrådgiver Haldis Tjeldflaat Helle i Greenpeace presiserer at regjeringen trosser både egne fagetater, fiskerinæringen, bredt folkelig engasjement og råd fra EU ved å åpne havområdet for gruvedrift.

– Det er absurd at Støre-regjeringen fortsetter den kunnskapsløse satsingen på gruvedrift på havbunnen, midt i natur- og klimakrisen. Kunnskapen sier nei, men Norge insisterer fortsatt på å være verst i klassen, sier Helle til NTB.

Også Natur og Ungdom mener dagens åpning av området viser hvor lite hensyn regjeringen tar til natur og miljø.

– Dette har vært en forhastet prosess helt fra start, der regjeringen totalt ignorerer alle miljøfaglige råd, og gambler hensynsløst med våre felles naturressurser, sier organisasjonsleder Gytis Blaževičius.