Onsdag kveld ble det holdt ekstraordinært kommunestyremøte i Bindal.

Den eneste saken på dagsorden var om kommunen skulle investere rundt 4,6 millioner kroner i industrikai ved Brukstomta Næringspark nå med en gang, eller avvente situasjonen.

BA har tidligere omtalt Salmonors planlagte oppstart av lukket oppdrettsanlegg ved Brukstomta Næringspark, i samarbeid med firmaet Helgeland Lumpsucker.

Enstemmig vedtatt

Ordfører Britt Helstad sitter i styret til Brukstomta Næringspark AS, og dermed inhabil i saken.

Dermed var det varaordfører Thor Arne Aune som ledet møtet.

Rett etter møteslutt opplyste han til BA at kommunestyret går inn for å tillate bygging umiddelbart.

- Det var lite diskusjon, kun en del spørsmål. Ingen stor debatt. Det som er vedtatt er at prosjektet settes i gang nå. Entreprenørene står klare, forteller han.

Har intensjonsavtale

Han sier kommunestyret allerede har vedtatt at de skal gå inn med 4,6 millioner til kai, men at det tidligere vedtaket sa det måtte være signerte avtaler og godkjennelser på at selskapet skulle etablere seg.

- Nå har vi intensjonsavtale og skriv fra selskapene om at de akter å starte opp når de har fått alle papirene på plass. Det sa kommunestyret var godt nok, avslutter Aune.