Spekkhoggerne filmet i Trælvikosen igjen torsdag

foto