Torsdag 15. februar er den internasjonale barnekreftdagen. Dagen markeres ved å sette fokus på barnekreft og vise støtte overfor rammede barn og unge og deres familier. Felleskjøpet Agri, Trioplast og norske bønder vil i 2018 vise sin støtte til barnekreft ved hjelp av gule rundballer.

Rosa og blå

I 2016 lanserte Felleskjøpet Agri rosa rundballer til inntekt for brystkreftforskning. Kampanjen skapte et stort engasjement, og resulterte i stor oppmerksomhet både i og utenfor landbruket. I 2017 fikk de rosa rundballene selskap av blå til inntekt for Prostatakreftforskning.

- Vi har nå lagt bak oss to år med fargerike jorder til inntekt for en god sak. Vi opplever at norske bønder har trykket sakene til sitt bryst, og virkelig ønsker å være med og vise sin støtte. Etter en nøye vurdering, har vi i år landet på at vi ønsker å gi vårt bidrag til en liten og sårbar gruppe. I år vil vi derfor tilby gul plast, til inntekt for barnekreft, sier Jan Håvard Kingsrød, rundballegeneral i Felleskjøpet Agri.

Det internasjonale symbolet for barnekreft er en gullsløyfe, som betyr at symbolfargen til Barnekreftforeningen egentlig er gull. Det har imidlertid vist seg å være produksjonsteknisk krevende å fremstille en egnet gullfarge. Plasten blir derfor gul.

180 barn rammes årlig

180 norske barn får kreft hvert år. Takket være god medisinsk behandling overlever så mange som 75 til 80 prosent av barna sykdommen. Mange blir helt friske igjen, men noen får varige skader som følge av behandlingen.

- Vi ønsker å rette en stor takk til norske bønder, Felleskjøpet Agri og Trioplast for at de ønsker å støtte Barnekreftforeningen. Vi er en liten forening, og støtten betyr veldig mye for oss. Det at gule rundballer vil ligge synlig over hele landet, vil bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreft, og hjelpe oss i vårt viktige arbeid med å bekjempe barnekreft og gi rammede familier den støtten de trenger, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

200.000 rundballer gir 300.000 kroner til Barnekreftforeningen

Felleskjøpet har i disse dager startet salget av totalt 10 000 ruller med gul plast. Det vil resultere i om lag 200 000 gule rundballer på norske jorder utover våren og sommeren. Regnestykket er det samme som tidligere; norske bønder, Trioplast og Felleskjøpet bidrar med ti kroner hver per kjøpte/solgte rull med plast, som betyr kr. 30,- i støtte per rull. Det totale bidraget vil dermed bli på kr. 300 000,-

Internasjonal symbolverdi

Farget rundballeplast har vært tilgjengelig i mange år, med sort og grønn som de mest vanlige fargene, etter den tradisjonelle hvite. Forskjellen er at disse ikke har vært tilknyttet noe symbolikk eller sak. Farget rundballeplast er opprinnelig en idé fra New Zealand hvor vår hovedleverandør av rundballeplast, Trioplast, lanserte rosa plast for første gang i 2015. Tilsvarende kampanjer er gjennomført i 17 forskjellige land, etter samme mal, hvor produsenten, forhandleren og kunden har støttet Bryst- og/eller Prostatakreftforeningen. Gule baller til støtte for barnekreft gjennomføres i år for første gang i Norge og Sverige.