Høringssvar til Toft-planer er opptatt av strømmen

Jan-Erik Johnsen har formulert en høringsuttalelse om detaljregulering av Toft næringsområde på Vegne av sine egne bedrifter Setntrum Marina AS og Brønnøysund Fiskeriselskap AS, samt for Saga Fiskeriselskap AS. Der advarer han om strømforholdene. Foto: Jøran Horn