Høringssvar til Toft-planer er opptatt av strømmen

foto