40 barn i barnehager i Brønnøy - kommunalt ansatte er omplassert

foto