Se Widerøe-flyet lande på skrå mot vindkastene i Brønnøysund

foto