Kritisk til at entre­prenør fikk ta opp nytt tema på kort varsel

foto