Moes brygge får stå inntil videre etter kontrakt om felles bruk