I fjor var det 750 gårdbrukere som fikk setertilskudd, en økning på fem seterbruk fra året før, skriver Nationen.

Avisen viser til organisasjonen Norsk Seterkultur , som skriver at man for første gang på over 100 år kan spore oppgang. Økningen av enkeltsetre var fire, mens økningen av besøkssetre var på tre. For fellessetre var det en nedgang på to.

Styreleder i organisasjonen, Siv Beate Eggen, skulle gjerne sett en oppgang også på fellessetre, men sier tallene er gledelige og viser at arbeidet for seterdrifta nytter. Organisasjonen vil derimot ikke juble for tidlig – det er fremdeles 72 færre seterbrukere enn for fem år siden.

I 1950 var det fremdeles 22.000 gårdsbruk med aktiv seter her til lands. De siste årene har antallet falt til under 1000. Flest aktive setre finner man i Innlandet og Trøndelag.