Ikke spor av Tosenveien i NTP, men det arbeides med saken